Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Hundmatsföreskrifter

Överträffar ditt djurfoder branschföreskrifterna?
Det är med stolthet som vi kan säga att vi äger och driver den fabrik där vår mat tillverkas. Det innebär att vi själva bär hela ansvaret när det gäller att se till att Beyond® framställs enligt över 50 lagar och förordningar som täcker framställningen av foder till våra husdjur. Vi följer också de riktlinjer för god praxis som utfärdats av European Pet Food Industry Association (FEDIAF) så att vi säkert uppfyller, och där så möjligt, överträffar den höga standarden på hundmat som du förväntar dig.

Dog food regulation

Vilka branschorganisationer tar hand om
djurmatsindustrins intressen?

The European Pet Food Industry Federation (FEDIAF)

FEDIAF företräder djurmatsindustrin i 26 länder i Europa.

Men vi nöjer oss inte med att uppfylla förväntningarna hos regleringsorganen utan vill, genom den stora mängd kunskap som våra näringsfysiologer, kvalitetssäkringsanalytiker och forskare besitter, bli ännu bättre än vad som krävs i reglerna för tillverkning av hundmat. Vi vet till exempel att om man tillför mer än miniminormerna av vissa näringsämnen, kan det vara till nytta för husdjuren. Så när lägsta kravet på proteinhalt för ett torrfoder är 18% för hundar innehåller Beyond® minst 25%. Detta är bara ett av de sätt på vilka vi försöker att gå längre genom att hålla oss till, och överträffa branschstandard.

Som produktspecialist är det mitt jobb att välja rätt ingredienser, ta fram receptet, ha ett nära samarbete med fabriken som ska tillverka produkten och självklart se till att den är näringsmässigt komplett och att hundar vill äta och njuta av den. Jag studerade livsmedelsvetenskap vid Bordeaux Universitet och har alltid varit fascinerad av husdjur och matlagning. När vi tog fram Beyond®-produkterna arbetade jag i nära samarbete med en ingrediensspecialist, näringsfysiolog och en fabrik och kvalitetsspecialist för att utveckla en förstklassig  produkt av hög kvalitet som skulle uppskattas av hundar.

Jag är stolt över att arbeta för ett företag som verkligen bryr sig om kvaliteten på sina produkter och de husdjur som ska äta dem.
Anne Sophie - Produktspecialist