Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kvalitet och säkerhet

Det är med stolthet som vi kan säga att vi äger och driver den fabrik där vår mat tillverkas. Det innebär att vi ser till att övervaka varje delsteg i framställningen av våra produkter.

Quality

Vi anstränger oss lite extra när det gäller kvalitet och säkerhetsåtgärder

På Purina har vi ett team med över 400 globala forskare som har som mål att förbättra livet för alla husdjur jorden runt. Våra kollegor som arbetar inom kvalitetssäkring, forskning och utveckling håller sig alltid uppdaterade om den senaste forskningen och informationen om ingrediensernas säkerhet.

Vi har dessutom forskare som har som uppgift att forska på alla kända eller misstänkta hot mot säkerheten och informera andra teammedlemmar om vad de kommit fram till. Allt detta ger oss möjlighet att skapa djurmat av högsta kvalitet som du kan lita på.

Quality

Så här skyddar vi Beyond djurfoder

Kvaliteten och säkerheten hos våra produkter är vår högsta prioritet, och våra kvalitetskontroller är bland de strängaste i branschen. Vårt sofistikerade övervakningssystem håller ett vaksamt öga på våra råvaror från den tidpunkt då de anländer till våra anläggningar, genom tillverkningsprocessen ända fram till hyllan i butiken.

Och för att vara alldeles säkra på att våra högkvalitativa djurmatsprodukter ska uppfylla dina högt ställda förväntningar:

  • Kräver vi att alla våra råvaruleverantörer uppfyller våra stränga krav på ingrediensspecifikationer, produktsäkerhet, hygien och tillverkningsprocesser. För ytterligare information om dessa krav, se vår Nestlé Supplier Code.
  • Ska vi hela tiden granska våra leverantörer och se till att de följer Nestlé Supplier Code och skapa en atmosfär där vi strävar efter ständig förbättring.
  • Vi håller oss till över 50 lagar och regler som täcker framställning av djurmat av hög kvalitet, och följer dessutom riktlinjerna för god praxis utfärdade av European Pet Food Industry Association (FEDIAF).